Krótkie informacje o firmie
Katalog produktów
Informacje o warunkach zakupu
Nowosci w firmie Stratos
Kontakt z nami
Ogólne zasady sprzedaży

Serwisy stratos.pl oraz stratos.com.pl są dedykowane firmom (klientom hurtowym), a ceny detaliczne są cenami sugerowanymi.
Klientów indywidualnych (detalicznych) zapraszamy do zakupów na naszych kontach w serwisie allegro:
- stratos_jwCeny i warunki uzyskania rabatu

W cenniku podano ceny hurtowe A, B, C, D, oraz ceny detaliczne.
Ceny hurtowe są cenami netto do których należy doliczyć podatek VAT.
Cena detaliczna jest ceną brutto (zawierającą podatek VAT).
Ceny hurtowe obowiązują przy spełnieniu następujących warunków:

  1. Wartość netto zakupu przekracza 500 zł.
  2. Ilość zakupionego towaru jest wielokrotnością minimalnego opakowania zbiorczego.
Przy niespełnieniu powyższych warunków obowiązuje cena hurtowa D powiększona o 10-30% lub cena detaliczna.

W przypadku jednorazowych zakupów na kwotę netto wyższą niż 500 zł obowiązują następujące ceny:
  1. Powyżej 500 zł netto - cena D
  2. Powyżej 1500 zł netto - cena C
  3. Powyżej 3000 zł netto - cena B
  4. Powyżej 6500 zł netto - cena A

W przypadku większych zakupów możliwe są ceny negocjowane indywidualnie.
Po analizie wielkości obrotów stałym klientom może być przyznana stała grupa cenowa.

Sposób zamawiania

W zależności od łącznej wartości zamówienia w zakładce Katalog produktów należy odczytać cenę w odpowiedniej rubryce (A, B, C, D lub DETAL).
Uwaga! Ceny A, B, C i D są cenami netto zaś cena detaliczna jest ceną brutto
Po wyliczeniu wartości zakupu proszę dodać koszt wysyłki wg zasad podanych poniżej:
Koszt wysyłki (brutto):

  1. 21.00 zł (17,07 zł netto) w przypadku paczki kurierskiej pobraniowej
  2. 18.00 zł (14,63 zł netto) w przypadku paczki kurieskiej przedpłacanej

    Uwaga! Przy zamówieniu o wartości przekraczającej 1500zł netto wysyłkę realizujemy na koszt własny lub dowozimy własnym transportem.

Po wyliczeniu łącznej wartości zamówienia (towary+wysyłka) proszę napisać e-mail z zamówieniem, decyzją co do formy płatności oraz adresem do wysyłki i ew. danymi do faktury VAT (standardowo wystawiamy paragon fiskalny).
Nasz e-mail to info@stratos.com.pl. Możecie Państwo skontaktować się z nami również w inny sposób. W zakładce Kontakt z nami podajemy numery telefonów, faksu i adres firmy wraz z mapką dojazdu.
Z uwagi na fakt, iż stany magazynowe się ciągle zmieniają proszę poczekać z ew. przedpłatą na konto, na nasze e-mailowe potwierdzenie wartości zamówienia i kosztów wysyłki
Paczkę wyślemy W ciągu max 2 dni roboczych od otrzymania zamówienia w przypadku paczki pobraniowej lub zaksięgowania wpłaty na naszym koncie bankowym w przypadku przedpłaty na nasze konto bankowe.

Wysyłka towaru

Paczki wysyłamy za pośrednictwem lub firmy kurierskiej (aktualnie DPD).

Niezwłocznie po wysyłce informujemy o tym e-mailowo nabywcę podając datę, nr paczki i informacje dotyczące postępowania w przypadku niedotarcia przesyłki na czas.

Prawa nabywcy i obowiązki sprzedawcy

Wszystkie towary przez nas oferowane są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Zamówienie jest kompletne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zakupiony towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail.
W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, próbujemy je uzupełnić kontaktując się z Kupującym. Jeśli kontakt nie będzie możliwy mamy prawo do anulowania zamówienia.
Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu informacji o dokonaniu płatności, wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji wysyłki „za pobraniem”.
W procesie składania zamówienia możecie Państwo wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego (dokument domyślny) lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci pliku PDF.
W przypadku gdy dokonujecie Państwo zakupów w naszej firmie w celach związanych z działalnością gospodarczą (dokumentowane fakturą VAT wystawioną dla firmy będącej podmiotem prawnym), na zakupione towary udzielamy rękojmi na okres 1 roku od daty zakupu (zgodnie z kodeksem cywilnym art. 556-581 ustawy z dnia 23.04.1964r).
W przypadku gdy dokonujecie Państwo zakupów w naszej firmie jako osoba prywatna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową, to podlegacie Państwo dodatkowej ochronie Konsumenckiej i przysługują Wam szczególne prawa:

  1. Prawo do odstąpienia od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy kupna towaru w terminie 14 dni (od momentu otrzymania przesyłki) bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji wysyłając do nas oświadczenie e-mailowo na adres zwroty@stratos.pl lub listownie na adres siedziby naszej firmy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego TUTAJ lub sformułować oświadczenie samodzielnie pamiętając o przesłaniu informacji o dacie zakupu, zwracanym towarze, swoich danych, nicku Allegro oraz sposobie, w jaki mamy Państwu zwrócić płatnosci. Po przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy mają Państwo 14 dni na odesłanie zakupionego towaru. Zwracany towar prosimy odesłać lub dostarczyć do naszej siedziby. W przesyłce oprócz zwracanego towaru powininno się znaleźć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (jeśli nie przesłano go wcześniej elektronicznie) oraz paragon fiskalny potrzebny nam z powodów księgowych. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty wysyłki w wysokości najtańszej przez nas oferowanej (czyli 10zł). Koszt odesłania towaru ponosicie Państwo i nie podlega on zwrotowi. Zwrotu płatności dokonamy w najdogodniejszy dla Państwa sposób, tak aby nie musieli Państwo z tego tytułu ponosić dodatkowych kosztów. Zwrotu należności dokonamy niezwłocznie po otrzymaniu zwracanego towaru nie później jednak niż 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Uwaga! Mamy prawo obciążyć Państwa kosztami zmniejszenia wartości zwracanego towaru, jeśli ślady zużycia wskazują na korzystanie z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

  2. Reklamacja (dotyczy wyłącznie Konsumentów oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)

Firma Stratos zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad i odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru przez okres 2 lat. Tak więc macie Państwo prawo w terminie 2 lat zareklamować niezgodność towaru z umową oraz wady, które istniały w chwili zakupu towaru lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie. Jeżeli sprzedany produkt ma istotną wadę - a my nie możemy niezwłocznie wady usunąć (przez naprawę lub wymianę wadliwego przedmiotu lub jego części) - możecie Państwo żądać od nas naprawy, wymiany, obniżenia ceny, lub zwrotu zapłaty. Aby złożyć reklamację, musicie Państwo poinformować nas o tym wysyłając do nas pismo e-mailowo na adres reklamacje@stratos.pl lub listem poleconym na adres naszej siedziby. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego TUTAJ lub sformułować pismo samodzielnie pamiętając o przesłaniu informacji o zwracanym towarze, rodzaju i dacie wystąpienia niezgodności/wady, swoich danych, nicku Allegro oraz sposobie, w jaki mamy usuąć reklamowaną wadę. Mamy 14 dni na rozpatrzenie reklamacji, o jej uznaniu lub odrzuceniu zostaniecie Państwo poinformowani pocztą elektroniczną. W przypadku braku odpowiedzi w wyznaczonym terminie reklamacja automatycznie zostaje uznana. W przypadku uznania reklamacji towar uszkodzony zostanie w możlwie jak najszybszym terminie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe - zwrócona zostanie Państwu równowartość ceny towaru lub zaoferujemy inne, dostępne towary do wyboru. Reklamowany towar należy przesłać na adres naszej siedziby na własny koszt paczką pocztową ekonomiczną nieubezpieczoną, (w przypadku uznania reklamacji zwracamy koszt takiej przesyłki lub odbieramy reklamowany towar).

Uwagi

W przypadku produktów objętych również gwarancją producenta informujemy, iż gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

W przypadku zaistnienia rozbieżności w ocenie reklamacji możecie Państwo zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UOKiK-u tutaj http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php


Polityka prywatności

Serwisy stratos.pl i stratos.com.pl nie używają plików cookies.
Firma Stratos gromadzi dane osobowe Kupujących uzyskane w trakcie realizacji zamówień. W przypadku osób fizycznych są to Imię, nazwisko oraz dane teleadresowe, w przypadku przedsiębiorstw dodatkowo adres siedziby, NIP, REGON oraz nr rachunku bankowego.
Administratorem danych jest Stratos Jarosław Wasilewski z siedzibą w 01-823 Warszawa ul. Kasprowicza 107. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy i późniejszej realizacji usługi.
Dane gromadzimy w celu realizacji zamówienia, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz do celów rachunkowych i podatkowych.
Dane przechowujemy przez okres niezbędny do naleźytej realizacji zamówienia (1 rok po treminie wygaśnięcia rękojmi) oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa dotyczące dokumentów księgowych.
Dane osobowe mogą być przez nas przekazane innym podmiotom w celu realizacji zamówienia (firmy kurierskie, banki), podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (dostawcy usług IT), podmiotom obsługującym księgowość oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (Urzędy Skarbowe, organa ścigania).
Kupujący ma prawo do informacji na temat swoich danych, ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach dotyczących danych osobowych należy kontaktować się e-mailowo pod adresem rodo@stratos.pl lub listownie pod adresem siedziby naszej firmy.


Uwagi dotyczące oferty

Dane i ceny zawarte na stronach internetowych firmy STRATOS stanowią jedynie informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu Art.66 kodeksu cywilnego.STRATOS | tel. 22.834 .88.30 | fax 22. 834.75.94| e-mail: info@stratos.com.pl | 01-823 Warszawa ul. Kasprowicza 107 (Szkoła Podstawowa nr 223)