logo
Priorytetowy selektor urządzeń telefonicznych MESSAGE TERMINATOR
nr katalogowy: 49060
Fotografie oferowanego towaru (real) - kliknij na zdjęciu aby powiększyć
powiększenie powiększenie
Opis przedmiotu
Oferowane urządzenie umożliwia podłączenie dwóch aparatów telefonicznych do jednej linii, które od tego momentu są od siebie odseparowane z priorytetem jednego z urządzeń. Oznacza to że uaktywnienie pierwszego (podłączonego do wyjścia priorytetowego 'TEL') urządzenia (np. przez podniesienie słuchawki telefonu, włączenie modemu, faxu itp.) powoduje całkowite odcięcie od linii urządzenia drugiego (podłączonego do wyjścia podporządkowanego 'ANS') . Dzięki temu możemy zabezpieczyć się przed możliwością podsłuchu z innego aparatu, przerwaniem transmisji faxowej lub modemowej (gdy jednocześnie pracują na jednej linii fax i modem może to powodować błędy lub przerwania transmisji danych). Urządzenie podporządkowane może być aktywowane (odebranie rozmowy, włączenie faxu itp), tylko wówczas, gdy nie jest aktywne urządzenie priorytetowe. Z urządzenia podporządkowanego możemy korzystać tylko do czasu aż ktoś nie uaktywni urządzenia priorytetowego - wówczas praca urządzenia podporządkowanego zostaje natychmiast przerwana.
Typowym zastosowaniem urządzenia jest wykorzystanie go w sytuacji gdy tworzymy relacje telefonów rodzic-dziecko. Wtedy rodzic (telefon priorytetowy) ma po podniesieniu słuchawki zawsze wolną linię (jeśli w tym czasie dziecko rozmawia przez telefon podporządkowany to ta rozmowa zostanie przerwana), z kolei dziecko może skorzystać z telefonu tylko wtedy, gdy rodzic nie korzysta ze swojego telefonu (jeśli rodzic akurat rozmawia, to dziecko ma telefon wyłączony - głuchy). Jednocześnie zapewniona jest prywatność, ponieważ zarówno rodzic jak i dziecko nie mogą podsłuchiwać jeden drugiego.
Drugim typowym zastosowaniem jest podłączenie do selektora telefonu (do wyjścia priorytetowego 'TEL') oraz automatycznej sekretarki (do wyjścia podporządkowanego 'ANS'). Mamy wtedy pewność, że sekretarka włączy sie tylko wtedy, gdy nie odbieramy telefonu oraz mamy możliwość przerwania nagrywania w momencie podniesienia słuchawki telefonu.
Urządzenie zasilane jest z linii telefonicznej, więc nie wymaga żadnego zewnętrznego zasilacza.
Wyjścia selektora (TEL i ANS) do których podłączane są urządzenia telefoniczne posiadają diody świecące (TEL-priorytet-czerwona, ANS-podporzadkowane-zielona) które sygnalizują aktywność aktualnie działającego urządzenia. Dzięki temu możemy obserwować czy w danym momencie włączone jest któreś z urządzeń (a więc zajęta jest linia).

Urządzenie zasilane jest z linii telefonicznej, więc nie wymaga żadnego zewnętrznego zasilacza.

Uwaga! Sygnalizator jest zasilany z linii telefonicznej i wymaga napięcia. ok 48-60V (czyli typowego napięcia stacjonarnej telefonii analogowej lub analogowych wyjść stacji ISDN). Sygnalizator nie współpracuje z wewnętrznymi centralkami, radioliniami, modemami sieci kablowych oraz telefonią VOIP z uwagi na stosowane w nich mniejsze napięcia zasilania.
Instalacja
Przewód wychodzący z selektora (zamontowany na stałe, zakończony modularnym wtykiem RJ11) podłączamy do linii telefonicznej (np. do gniazda gdzie dotychczas podłączony był aparat telefoniczny). Urządzenie telefoniczne priorytetowe (telefon, fax, modem) podłączamy do gniazda TEL, zaś urządzenie podporządkowane do gniazda ANS selektora MT standardowymi kablami telefonicznymi (zakończonymi wtykami modularnymi RJ11).
W sytuacji gdy chcemy przełączyć się w trakcie używania jednego aparatu na drugi (np. gdy podnosimy słuchawkę dzwoniącego telefonu i rozmówca chce rozmawiać nie z nami lecz z kimś, kto jest przy drugim aparacie), to zwolnienie linii przez urządzenie priorytetowe (odłożenie słuchawki), umożliwia odbiór w urządzeniu podporządkowanym (podniesienie słuchawki w drugim aparacie i podjęcie rozmowy). W/w sytuacja jest niemożliwa w sytuacji gdy rozmawiamy z telefonu podporządkowanego i chcemy przełączyć się na aparat priorytetowy.
Dane techniczne
Złącza: 2x gniazdo RJ11/6P2C, wtyk RJ11/6P2C na kablu ok. 0.15m
Wymiary (długość/szerokość/wysokość): 70/40/25mm
Masa: ok. 30g
Długość zintegrowanych przewodów: ok. 15cm
Współpracuje ze standardową linią telefoniczą (także z analogowym wyjściem stacji ISDN).
Uwaga! Urządzenie nie współpracuje z modemami/routerami DSL/ADSL i z wewnętrznymi liniami automatycznych centralek systemu PABX.
Kontakt
Adres internetowy: www.stratos.pl
E-mail: info@stratos.pl
Tel: 22 834-88-30
Adres: Warszawa ul. Kasprowicza 107 (na terenie SP 223 ok. 200m od stacji metra Wawrzyszew)
Sprawdź jak dojechać (kliknij): mapka dojazdu